سرکه چوب

ادامه مطلب
سرکه چوب

سرکه چوب

سرکه چوب جذب ریشه را بهبود می بخشد و گیاهان را قادر می سازد تا مواد مغذی را به طور موثرتر و کارآمدتر جذب کنند.

سرکه چوب همچنین طعم و عطر گیاهان و همچنین عملکرد محصول را افزایش می دهد.